Solmu-viikonloppukurssi

Solmuja parisuhteessa®-kurssi soveltuu haastavassa tilanteessa oleville pareille, jotka tarvitsevat apua solmun avaamiseen. Kurssi sopii myös eroa harkitseville sekä akuutissa kriisissä oleville pareille.

Työskentelyn tavoitteet

Tavoitteena on lisätä ymmärrystä puolisoiden välillä ja auttaa kumpaakin ymmärtämään myös toisen näkökannalta, mistä solmutilanteessa on kysymys. Miten solmu on syntynyt? Mitä tunteita siihen liittyy? Millaisia käsittelemättömiä asioita solmuun liittyy? Kun molemmat ymmärtävät, mistä on kysymys, on selkeämpää miettiä sitä, mitä kumpikin tahtoo tässä tilanteessa ja millainen toiminta auttaa pääsemään päämäärään. Lisäksi tavoitteena on opetella muutamia puhumiseen ja kuuntelemiseen liittyviä perustyökaluja sekä ristiriitojen ratkaisutaitoja.

Työskentelytavat

Solmu-viikonloppukurssin työskentely perustuu Solmuja parisuhteessa –kirjaan ja –työkirjaan. Päivien ohjelmat ovat osin toiminallisia ja keskustelevia, sekä pareittain että ryhmän kesken.

Päiväohjelma alkaa aina klo 9.00

Päivien aiheet

I viikonloppu

Lauantai:

 • Solmu parisuhteessa
  Työskentelyn aloitus ja solmun määrittely

 • Miten tähän on tultu?
  Yhteisen taipaleen tarkastelu

Sunnuntai:

 • Miltä tuntuu?
  Oman ja kumppanin tunteiden tunnistaminen

 • Seksuaalisuus solmussa?
  Kehon viestien kuunteleminen

II viikonloppu

Lauantai:

 • Missä ollaan nyt?
  Solmutilanteen jäsentäminen

 • Mitä tahdon?
  Toiveet, unelmat ja päämäärät

Sunnuntai:

 • Miten toimitaan?
  Sanoista tekoihin

 • Mitä eväitä saatiin?
  Yhteenveto ja palaute

Solmun aukaiseminen vaatii yleensä muutoksia arkielämässä. Viikonloppujen ohjelma luo ymmärrystä siitä, miltä näiden tarvittavien muutosten tulisi näyttää ja miten niitä voidaan toteuttaa.

Työskentelyn pelisäännöt

 1. Luottamuksellisuus
 2. Omavastuisuus
 3. Omasta puolesta puhuminen
 4. Avoin kuuntelu
 5. Ei ammattirooleja
 6. Sitoutuminen työskentelyyn

Luottamuksellisuus tarkoittaa sitä, että ryhmässä puhuttuja asioita ei saa kertoa kenellekään ryhmän ulkopuoliselle henkilöille. Myöskään ei saa kertoa, keitä henkilöitä ryhmään osallistuu. Ryhmässä esiinnytään etunimillä eikä siellä kerrota ammatteja. Myös henkilötietonne ovat luottamuksellisia.

Omavastuisuus määrittelee, että kukin on itse vastuussa työskentelystään ja sen syvyystasosta.

Sitoutuminen työskentelyyn liittyy samaan asiaan. Kukaan toinen tai mikään kurssi ei voi ratkaista asioita puolestasi, vaan sinun täytyy itse tehdä työ yhdessä kumppanisi kanssa. Kumpikaan kumppani ei voi ratkaista asiaa yksin. Solmu ei koskaan ole pelkästään jommankumman syy, vaan molemmat osapuolet ovat osallisia tavalla tai toisella. Osallisuus solmun syntymiseen on eri asia kuin syyllisyys.

Omasta puolesta puhuminen tarkoittaa, että kukin puhuu itse omista ajatuksistaan. Kukaan ei siis puhu kumppaninsa puolesta eikä myöskään tulkitse kumppaninsa ajatuksia. Avoin kuuntelu tarkoittaa, että puhujan kuuntelemiseen keskitytään, hänen annetaan puhua keskeyttämättä loppuun ja hänen näkemystään pyritään ymmärtämään.

Lopuksi

Työskentely on haastava, mutta myös erittäin antoisa prosessi. Solmu-työskentely lisää itseymmärrystä kuten myös kumppanin ymmärrystä. Yhteinen ponnistelu kasvattaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja me-henkeä.

Solmuviikonlopun ajankohta, hinta ja ilmoittautumiset

Tampere

14.-15.01. ja 04.-05.02.2017
650 EUR/pari
Sitovat ilmoittautumiset Tampereen kurssille 30.12.2017 mennessä.
Tampereen viikonloppukurssin ohjaajina toimivat Solmuja parisuhteessa® -parineuvojat ja ryhmänohjaajat Tanja Leijokari-Olosunde ja Jaana Rusi.

Kouvola

18.-19.03. ja 08.-09.04.2017
600 EUR/pari
Sitovat ilmoittautumiset Kouvolan kurssille 17.02.2017 mennessä.
Kouvolan viikonloppukurssin ohjaajina toimivat Solmuja parisuhteessa® -parineuvojat ja ryhmänohjaajat Terhi Tammela ja Jaana Rusi.

Hinta sisältää ammattitaitoisen ohjauksen, materiaalin ja pientä välipalaa.
Ruokailut ja mahdolliset majoitukset ovat omakustanteiset.
Viikonloppujen aikana ei ole järjestettyä lastenhoitoa.

Ilmoittautumiset oheisella lomakkeella. Ilmoittautumisen yhteydessä laskutetaan puolet hinnasta. Loput maksetaan 2 viikkoa ennen kurssin alkua.

Järjestäjä varaa oikeuden perua kurssin, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Lämpimästi tervetuloa Solmuja parisuhteessa® -viikonloppukurssille!

Takaisin Etusivulle