Parineuvonta

Parineuvonta

Parineuvonta on suunnattu pareille, jotka kokevat suhteensa olevan solmutilanteessa. Parineuvontaan hakeudutaan mm.
… kun kumppani tuntuu etäiseltä
… kun tuntuu, ettei ole enää mitään yhteistä kumppanin kanssa
… kun keskustelu ei tunnu sujuvan
… jos olet miettinyt eroa

Kun parisuhde on ajautunut tilanteeseen, jossa kommunikointi kumppanin kanssa ei suju ja kiertää kehää, mikä mahdollisesti kasvattaa yksinäisyydentunnetta suhteessa, ulkopuolinen tuki voi helpottaa ja nopeuttaa kriisin selvittämisprosessia ja jopa pelastaa karikolle ajautuneen suhteen.

Parineuvonnan aikana kartoitamme yhteistuumin tilanteen teidän molempien näkökannalta aloittaen suhteenne historian tarkastelulla. Tapaamisten aikana teillä molemmilla on tilaa kertoa tunteistanne ja toiveistanne. Näin opitte ymmärtämään paremmin myös omia tarpeitanne.

Parineuvonnan tavoitteena on oppia kuuntelemaan ja ymmärtämään toinen toisianne ja ilmaisemaan itseänne niin, että koette tulleenne kuulluksi ja ymmärretyksi. Myös tulevaisuuden tavoitteiden ja päämäärän selvittäminen ja kommunikointi on tärkeä osa parineuvontaa.

Solmuja parisuhteessa® -parineuvonta

Parineuvontani pohjautuu Kataja ry:n kehittämään Solmuja parisuhteessa® -menetelmään. 8-10 tapaamisen aikana pari tarkastelee ohjaajan läsnä ollessa suhteensa menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaa taivaltaan. Jokaisella tapaamiskerralla on oma aiheensa. Yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden, jonka pohjalta pari voi solmunsa selvittää.

Solmuja parisuhteessa® -menetelmä edellyttää parilta aktiivista työskentelyä myös neuvontatapaamisten ulkopuolella, esim. seuraavaan tapaamiseen valmistaudutaan lukemalla parisuhdekirjasta tulevan tapaamisen teemasta ja tekemällä siihen liittyviä kotitehtäviä. Tapaamiset kuten myös kotitehtävät sisältävät sekä yksilö- että pariharjoituksia.

Solmuja parisuhteessa® -menetelmä painottaa vuorovaikutustaitojen merkitystä ja siksi neuvontaprosessi keskittyykin näiden taitojen kehittämiseen.

Solmuja parisuhteessa® -ryhmäohjaus

Ryhmäohjaus perustuu myös Solmuja parisuhteessa® -menetelmään. Ryhmäohjaus on sisällöltään sama kuin parineuvonta, mutta ryhmään osallistuu yhden parin sijasta neljä paria. Osa tapaamisten harjoituksista on ryhmäharjoituksia.

Ryhmäohjauksessa on aina läsnä kaksi Solmu-neuvojaa.

Call Now Button