Skip to main content

Mustasukkaisuutta pidetään toisinaan rakkauden mittarina. Onko parisuhde ilman mustasukkaisuutta siis rakkaudeton suhde? Usein mustasukkaisuudesta muodostuu enemmin tai myöhemmin parisuhdetta kalvava tunne, josta kärsii niin sitä poteva henkilö kuin sen kohteena olevakin. Voiko mustasukkaisuus kuitenkin kuulua hyvään parisuhteeseen?

Ihmissuhteet ovat yksilöllisiä. Ne värjäytyvät kahden yksilön välisestä dynamiikasta. Tämä dynamiikka muodostuu juurikin yksilöiden persoonallisuuksista ja tarpeista. Kärjistetyssä esimerkissä sama henkilö voi olla yhden ihmisen seurassa hassutteleva ja avoin, kun taas toinen henkilö voi saada hänet hiljaiseksi ja varaukselliseksi. Yksilöiden persoonallisuudet voidaan jakaa karrikoidusti kahteen ryhmään: kontrolloiva ja luottavainen persoona. Näiden väliin mahtuu tietenkin monia variaatioita, mutta tässä kohtaa tuon tietoisesti esiin nämä kaksi ääripäätä. Kontrolloiva persoona haluaa hallita tilannetta ja olla etukäteen varoitettu mahdollisista muutoksista. Yllättävät käänteet horjuttavat hänen turvallisuuden tunnetta eikä hän siedä epävarmuutta. Hän on oppinut elämänsä aikana, kenties jo lapsuudessaan, ettei ole hyvä luottaa varauksettomasti. Luottavaisen persoonan kokemus on aivan toisenlainen. Hänen luottamukseensa on vastattu kerta toisensa jälkeen vahvistaen. Luottavainen persoona uskoo hyvään ja reiluuteen.

MustasukkaisuusMustasukkaisuutta pidetään lähinnä parisuhteen alkutaipaleen aikana normaalina tunteena, koska silloin meillä ei vielä välttämättä ole selvää kuvaa kumppanin rajoista. Emme tiedä, kohtaavatko rajamme toisensa vai ovatko ne kenties kaukana toisistaan. Emme vielä tiedä, voimmeko luottaa tähän kumppaniin. Tältä pohjalta on varmasti helppo ymmärtää, että mustasukkaisuus kumpuaa epävarmuuden tunteesta. Se pohjaa peruskysymykseen: valitsetko minut? Olenko sinulle kaikkein tärkein? Tai edes riittävän tärkeä?

Mustasukkaisuuden taustalla voi olla menettämisen ja hylätyksitulemisen pelko, epävarmuus omasta asemasta tai toisen rajoista, oma riittämättömyyden tai turvattomuuden tunne sekä huono, kolhuja kärsinyt itsetunto. Myös menneisyyden kokemukset ja väärinymmärrykset voivat aiheuttaa mustasukkaisuutta.

Suhteen aikana me muutumme ja kehitymme yksilöinä ja sitä kautta myös suhteemme dynamiikka muuttuu ja kehittyy. Siksi on myös mahdollista, että mustasukkaisuuden tunnetta ilmenee vasta suhteen myöhemmässä vaiheessa. Näin tapahtuu eritoten silloin, kun yksilöiden kehitys on eriaikaista. Tämä kehityksen eriaikaisuuden nostattama mustasukkaisuus kuuluu vain kyseiseen vaiheeseen eikä se yleensä jää vaivaamaan suhdetta pidemmäksi aikaa.

Jos suhteen sisäistä turvallisuuden tunnetta ei pystytä matkan varrella vakauttamaan, mustasukkaisuus voi muodostua pysyväksi osaksi suhteen dynamiikkaa. Pahimmassa tapauksessa tämä voi tehdä suhteesta toksisen, kumpaakin yksilöä kalvavan olotilan.

Rehellinen ja avoin keskustelu auttaa ymmärtämään niin omia kuin kumppaninkin tunteita. On tärkeää, että kumpikin osapuoli tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Koska mustasukkaisuuteen liittyvistä tunteista puhuminen koetaan usein vaikeaksi, menee keskustelu tällä herkällä alueella monesti syyttelyksi eikä siksi etene rakentavasti. Tällaisessa tilanteessa apua kannattaa hakea parineuvonnasta tai -terapiasta.

Totuus lienee tässäkin katsojan silmässä. Niinpä mustasukkaisuuskin voi olla parisuhdetta kalvava tunne, mutta myös sopivassa määrin parisuhdetta piristävä osoitus aidosta välittämisestä.