Skip to main content

Parineuvonta Turku – kun suhde on ajautunut kriisiin

Kun parisuhde on ajautunut tilanteeseen, jossa kommunikointi kumppanin kanssa ei suju, tilanne kiertää kehää ja yksinäisyydentunne suhteessa kasvaa, ulkopuolinen tuki voi helpottaa ja nopeuttaa kriisin selvittämisprosessia ja jopa pelastaa karikolle ajautuneen suhteen. Parineuvonta Turku auttaa teitä selvittämään parisuhteenne solmuja.

Kun etsit parineuvontaa Turussa

Ota yhteyttä!

Parineuvonnan aikana kartoitamme yhteistuumin tilanteen teidän molempien näkökannalta aloittaen suhteenne historian tarkastelulla. Tapaamisten aikana teillä molemmilla on tilaa kertoa tunteistanne ja toiveistanne. Näin opitte ymmärtämään paremmin niin omia kuin kumppaninkin tarpeita.

Parineuvonnan tavoitteena on oppia kuuntelemaan ja ymmärtämään toinen toisianne ja ilmaisemaan itseänne niin, että koette tulleenne kuulluksi ja ymmärretyksi. Myös tulevaisuuden tavoitteiden ja päämäärän selvittäminen ja kommunikointi on tärkeä osa parineuvontaa.

Parineuvonta on suunnattu pareille, jotka kokevat suhteensa olevan solmutilanteessa.

Parineuvontaan hakeudutaan mm.

  • kun kumppani tuntuu etäiseltä
  • kun tuntuu, ettei ole enää mitään yhteistä kumppanin kanssa
  • kun keskustelu ei tunnu sujuvan
  • jos olet miettinyt eroa

Kaikki parit, myös samansukupuoliset ja monisuhteissa elävät, löytävät vastaanotollani turvallisen tilan ongelmiensa käsittelyyn.

Solmuja parisuhteessa® -parineuvonta

Parineuvontani pohjautuu Kataja ry:n kehittämään Solmuja parisuhteessa® -menetelmään. 8-10 tapaamisen aikana pari tarkastelee ohjaajan läsnä ollessa suhteensa menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaa taivaltaan. Jokaisella tapaamiskerralla on oma aiheensa. Yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden, jonka pohjalta pari voi solmunsa selvittää.

Solmuja parisuhteessa® -menetelmä edellyttää parilta aktiivista työskentelyä myös neuvontatapaamisten ulkopuolella, esim. seuraavaan tapaamiseen valmistaudutaan lukemalla parisuhdekirjasta tulevan tapaamisen teemasta ja tekemällä siihen liittyviä kotitehtäviä. Tapaamiset kuten myös kotitehtävät sisältävät sekä yksilö- että pariharjoituksia.

Solmuja parisuhteessa® -menetelmä painottaa vuorovaikutustaitojen merkitystä ja siksi neuvontaprosessi keskittyykin näiden taitojen kehittämiseen.